Ons professionele team van rentmeesters, administratie en secretariaat van
't Schoutenhuis staat tot uw beschikking.

Op de diensten van 't Schoutenhuis bv is de Regeling van Rentmeesters van toepassing

Subsidies

Al vele jaren dragen subsidies bij aan de instandhouding van (rijks)monumenten, bijzondere natuur- en landschapswaarden en historische objecten.

Bij het vinden van beschikbare subsidiemogelijkheden bij (Europese) semi overheden en particuliere fondsen kunnen de rentmeesters van ’t Schoutenhuis u behulpzaam zijn. Zij weten de weg in het woud van mogelijkheden die er zijn om subsidiegelden ook voor de instandhouding van uw landgoed in te zetten.

U kunt daarbij denken aan (agrarisch) natuurbeheer, functieverandering, asbestsanering, Monumentensubsidies en zonnepanelen, maar ook bijdragen voor de inzet van groene BOA’s en/of vrijwilligers.

De contacten met de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed (RCE), Nationaal Groenfonds, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) of de diverse Collectieven voor (agrarisch) natuurbeheer zijn intensief en professioneel.

Bekijk ook onze andere expertises