Ons professionele team van rentmeesters, administratie en secretariaat van
't Schoutenhuis staat tot uw beschikking.

Op de diensten van 't Schoutenhuis bv is de Regeling van Rentmeesters van toepassing

Landgoedzaken

De rentmeester draagt de bouwstenen hiervoor aan, zodat de eigenaar een weloverwogen beslissing kan nemen.

Soms gaat het alleen om ontwikkeling van de landbouw, maar vaker ook om bosbouw, natuurbeheer en de exploitatie van opstallen, die steeds in samenhang moeten worden gezien. Een goed inzicht in kosten, opbrengsten en duurzaamheid van ieder aspect is daarbij onmisbaar.

De landgoedvisie is ook van betekenis om te bepalen welke positie een eigenaar het beste kan innemen bij gebiedsprocessen, zoals bijv. landinrichting, rivierverruiming en infrastructuele werken. Die hoeven niet per definitie een bedreiging te vormen maar kunnen kansen bieden voor strategische grondverwerving. Verkoop gaat dan hand in hand met aankoop en vraagt een goed advies over de wijze waarop de kwaliteit en rentabiliteit van het landgoed kunnen worden verbeterd. De rentmeesters van ’t Schoutenhuis staan u hierin deskundig bij.

Bekijk ook onze andere expertises