Ons professionele team van rentmeesters, administratie en secretariaat van
't Schoutenhuis staat tot uw beschikking.

Op de diensten van 't Schoutenhuis bv is de Regeling van Rentmeesters van toepassing

Pacht

Hoe worden de gebruiksrechten van gebouwen en landerijen in het landelijk gebied geregeld?

Wanneer is er sprake van pacht en in welke vorm (geliberaliseerd, regulier of teeltpacht)? Welke vraagstukken spelen rond de fiscaliteiten van pacht en grondgebruik op uw landgoed en welke overwegingen spelen een rol bij de uitgifte van gronden en het vestigen van zakelijke rechten? De wederzijdse rechten en verplichtingen van eigenaar en gebruiker verdienen zowel vanuit praktisch, maar zeker ook vanuit juridisch oogpunt aandacht.

De rentmeesters van ’t Schoutenhuis hebben ruime ervaring bij deze vraagstukken. Zij kunnen u terzijde staan in de gesprekken met (erf)pachters en huurders.

Een aantal rentmeesters van ’t Schoutenhuis heeft reeds vele jaren zitting in verschillende grond- en pachtkamers als ook in het Pachthof.

Bekijk ook onze andere expertises