Ons professionele team van rentmeesters, administratie en secretariaat van
't Schoutenhuis staat tot uw beschikking.

Op de diensten van 't Schoutenhuis bv is de Regeling van Rentmeesters van toepassing

Beheer en administratie

Wij beheren al meer dan 100 jaar landgoederen, bezittingen en agrarische vastgoedportefeuilles.

De intensiteit van onze dienstverlening wordt in goede samenspraak met de principaal bepaald. De rentmeester kan meer op de voorgrond of op de achtergrond aanspreekpunt en/of vertegenwoordiger van het landgoed zijn.

Onze dienstverlening is altijd op maat. Van incidenteel advies tot volledig beheer waarbij ook de boekhouding en de contractadministratie door ons gevoerd worden.
In het kader van estateplanning adviseren wij over de wenselijkheid van eigendomsstructuren en het oprichten van rechtspersonen.

Landgoedpersoneel wordt desgewenst door de rentmeester aangestuurd. Onze administratie draagt zorg voor de loonbetalingen en andere personeelszaken.

’t Schoutenhuis bewaakt voor alle in beheer zijnde landgoederen bestemmingsplanwijzigingen. De rentmeester controleert en beoordeelt de (eventuele) aanpassingen en adviseert u.

Op de meeste landgoederen, zeker de onder de Natuurschoonwet 1928 gerangschikte, is een oppervlakte bos en natuur aanwezig. Het is onze visie dat bos en natuur (in Nederland) onderhoud behoeven. Bij een verstandig beleid kan bos positief renderen. ’t Schoutenhuis heeft een aantal rentmeesters in dienst die zeer ervaren zijn in het genereren van opbrengsten uit uw bos. Uiteraard adviseert ’t Schoutenhuis ook waar het gaat over de toepassing en gevolgen van de Wet natuurbescherming.

Bekijk ook onze andere expertises