Ons professionele team van rentmeesters, administratie en secretariaat van
't Schoutenhuis staat tot uw beschikking.

Op de diensten van 't Schoutenhuis bv is de Regeling van Rentmeesters van toepassing

Wilbert Nijlant

is na zijn studie aan de Universiteit van Wageningen, studierichting Landinrichtingswetenschappen met specialisaties agrarisch recht en bedrijfskunde in 1995 als rentmeester in dienst getreden bij ’t Schoutenhuis.

Vanaf 2010 is hij als directeur eindverantwoordelijke voor ’t Schoutenhuis.

Zijn werkzaamheden bestaan voornamelijk uit:

  • voeren van directie, deelname c.q. ondersteuning van besturen van diverse, particuliere landgoederen in Nederland;
  • estate planning met middellange en langetermijnvisie;
  • beheer van diverse grote landgoederen en buitenplaatsen, hierbij is sprake van langdurige en zeer vertrouwelijke relaties;
  • het beheer van en adviseren over agrarische beleggingsportefeuilles;
  • uitvoeren van taxaties en begeleiding van aan- en verkooptransacties van landgoederen en overig landelijk en agrarisch vastgoed;
  • deelname in diverse (rechtbank) deskundigencommissies en arbitragecommissies op het gebied van landelijk vastgoed;
  • adviseren inzake fiscale aangelegenheden, huur, (erf)pacht, Natuurschoonwet 1928, (oprichting van) Natuurschoonwet-vennootschappen en STAK;
  • controleren, bespreken en toelichten van jaarrekeningen.

Binnen de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters is hij lid van de Werkgroep herziening pacht. Voor het Ministerie van Economische zaken neemt hij deel aan de Werkgroep evaluatie Natuurschoonwet. Hij is deskundig lid van de Pachtkamer en Centrale Grondkamer bij het Gerechtshof te Arnhem.

Nederlandse Vereniging van Rentmeesters