Ons professionele team van rentmeesters, administratie en secretariaat van
't Schoutenhuis staat tot uw beschikking.

Op de diensten van 't Schoutenhuis bv is de Regeling van Rentmeesters van toepassing

Lodewijk Punt

heeft gestudeerd aan Hogeschool Larenstein en is via een waterschap en Nederlands grootste belegger in agrarisch vastgoed bij ’t Schoutenhuis gekomen.

Effectief en resultaatgericht werken zijn de steekwoorden die hij in de dagelijkse praktijk hanteert. Complexe vraagstukken vormen een mooie uitdaging!

Lodewijk komt na een zorgvuldige belangenafweging van betrokkenen tot oplossingen die niet altijd voor de hand liggen. De belangen van opdrachtgevers worden zo optimaal en op een soms creatieve manier behartigd.

Een groot deel van zijn werk bestaat uit het op- en uitbouwen van agrarisch vastgoed portefeuilles. Ook het omvormen van portefeuilles bestaand (verpacht) bezit naar agrarisch vastgoed met inflatie gecorrigeerde kasstromen is zijn dagelijks werk. Het reguliere beheer van landgoederen maakt daar uiteraard onderdeel van uit.

Behalve op de gebruikelijke vakgebieden is hij ook deskundig lid van de Pachtkamer van de Rechtbank Midden-Nederland en specialist op het gebied van eendenkooien.

Nederlands Register Vastgoed Taxateurs