Ons professionele team van rentmeesters, administratie en secretariaat van
't Schoutenhuis staat tot uw beschikking.

Op de diensten van 't Schoutenhuis bv is de Regeling van Rentmeesters van toepassing

Jesse Leeper

Jesse heeft Tuin- en Landschapsinrichting gestudeerd aan de Hogeschool van Hall Larenstein te Velp. Tijdens zijn studie is hij zich steeds meer gaan specialiseren in de inrichting en het beheer van het landelijk gebied. Daarnaast heeft hij de Minor &l

Hij heeft bijna tien jaar gewerkt als vakantiewerker op een groot landgoed in Noord-Nederland waar hij veel praktijkervaring en kennis heeft opgedaan binnen alle aspecten van het landgoedbeheer.

De combinatie van studie en werkervaring resulteren erin dat Jesse breed inzetbaar is in vraagstukken gericht op inrichting en beheer van zowel cultuur- (tuinen/parken) als landschappelijke (bos/natuur) gebieden. Hij is daarbij altijd op zoek naar praktische, toekomstgerichte oplossingen om tot het gewenste resultaat voor de opdrachtgever te komen.

Slimme oplossingen zoeken voor het klimaatbestendig maken van landgoederen hebben zijn bijzondere aandacht.