Ons professionele team van rentmeesters, administratie en secretariaat van
't Schoutenhuis staat tot uw beschikking.

Op de diensten van 't Schoutenhuis bv is de Regeling van Rentmeesters van toepassing

Handert Scheffer

is afgestudeerd aan de HBCS in Velp in de Cultuurtechniek, afstudeerrichting rentmeesterij en een studie bedrijfskunde (CT) aan de Universiteit Nijenrode.

Daarna was hij enkele jaren werkzaam bij Heidemij Advies en bij NS Railinfrabeheer. In 1998 trad Handert in dienst van ’t Schoutenhuis waar hij zich ontwikkelde tot een breed georiënteerde allround rentmeester van landelijk vastgoed met ruime kennis van en ervaring op het gebied van huur, pacht, erfpacht en opstalrecht, Monumentenbeheer en -subsidiëring, Natuurschoonwet, bos- en natuurbeheer en overheidsrelaties.

Handert is een ervaren taxateur van landelijk vastgoed met een specialisatie op het gebied van onteigeningsrecht. Hij is bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) gecertificeerd als taxateur Landelijk Vastgoed en bij Vastgoedcert als gecertificeerd makelaar Landelijk Vastgoed. Tevens is hij geregistreerd in het Landelijk Register Gerechtelijke Deskundigen (LRGD) en in het register Deskundigen Onteigening en Bestuursrechtelijke Schadevergoeding (DOBS). Sinds een aantal jaren doen Rechtbanken met enige regelmaat een beroep op Handert om hen – veelal in commissieverband - te adviseren in onteigeningen en civiele zaken.

Het belang van zijn opdrachtgever geeft altijd de doorslag maar waar dat kan probeert hij partijen en hun belangen met elkaar te verbinden. Hij onderhoudt namens zijn opdrachtgevers productieve relaties met overheden, met een optimale balans tussen de korte- en de langetermijnbelangen van landgoederen. Het restaureren en in stand houden van cultureel erfgoed heeft zijn bijzondere belangstelling. Sinds december 2018 is Handert landelijk voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR).

Deskundigen strafrecht, civiel recht en bestuursrecht