Ons professionele team van rentmeesters, administratie en secretariaat van
't Schoutenhuis staat tot uw beschikking.

Op de diensten van 't Schoutenhuis bv is de Regeling van Rentmeesters van toepassing

Fieke van der Linden

heeft ruimtelijke ordening en planologie gestudeerd aan Saxion Hogeschool in Deventer en de rentmeestersopleiding gevolgd aan Hogeschool Larenstein.

Fieke heeft circa 9 jaar als rentmeester en adviseur ruimtelijke ordening bij een ingenieursbureau gewerkt en is daarna in dienst gekomen bij ’t Schoutenhuis.Haar kennis van het vakgebied van de rentmeesters en dat van ruimtelijke ordening is een ideale kenniscombinatie om vraagstukken op een integrale wijze aan te pakken.

Fieke benadert projecten in brede zin en kiest niet voor ad hoc-oplossingen. Ze heeft ervaring met huur-, pacht- en erfpachtcontracten, het beheer van landgoederen van particulieren en stichtingen en het op- en uitbouwen van agrarisch vastgoedportefeuilles. Daarnaast kan zij u onder andere adviseren op het gebied van ruimtelijke ordening en ruimtelijke (her)ontwikkelingen in het buitengebied.