Ons professionele team van rentmeesters, administratie en secretariaat van
't Schoutenhuis staat tot uw beschikking.

Op de diensten van 't Schoutenhuis bv is de Regeling van Rentmeesters van toepassing

Diederik van Everdingen

is aan ’t Schoutenhuis verbonden als landschapsarchitect en adviseur.

Diederik heeft Nederlands recht, richting privaatrecht gestudeerd, gevolgd door een studie Landinrichtingswetenschappen, specialisatie Landschapsarchitectuur aan de Wageningen Universiteit.

Vanuit zijn discipline als landschapsarchitect is hij betrokken bij projecten met ruimtelijke inrichtingsvraagstukken voor zowel historische buitenplaatsen en landschappen, als voor nieuwe landgoederen.

Door zijn juridische achtergrond en ervaring in het beheer wordt er gekomen tot oplossingen en ontwerpen die realistisch zijn, economische mogelijkheden bieden en die zo mogelijk passen binnen de diverse subsidieregelingen. De regelgeving omtrent het rangschikken onder de Natuurschoonwet 1928 geldt hierbij als zijn specialisatie.