Ons professionele team van rentmeesters, administratie en secretariaat van
't Schoutenhuis staat tot uw beschikking.

Op de diensten van 't Schoutenhuis bv is de Regeling van Rentmeesters van toepassing

Alexander Geene

heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Universiteit Leiden, enkele jaren in het bedrijfsleven gewerkt om zich daarna te specialiseren via de postdoctorale Rentmeestersopleiding op Hogeschool Larenstein te Velp en de PBNA/Elsevier cursus grondverwerving.

Hij is een creatieve en betrokken rentmeester, resultaatgericht en met zijn praktische insteek weet hij snel tot effectieve oplossingen te komen.

Alexander adviseert vaak bij aan- en verkooptransacties en is lid van de Grondkamer Oost. Daarnaast is hij gespecialiseerd in het beheer van landelijk vastgoed, onder andere kwesties rondom huur, pacht, erfpacht en opstalrecht, Natuurschoonwet en boedelscheiding.

Een echte allround beherend rentmeester die door een goed zakelijk inzicht het belang van zijn opdrachtgever niet uit het oog verliest. Het in stand houden van complexe landgoederen in familieverband heeft zijn bijzondere belangstelling.

Nederlands Register Vastgoed Taxateurs