Ons professionele team van rentmeesters, administratie en secretariaat van
't Schoutenhuis staat tot uw beschikking.

Op de diensten van 't Schoutenhuis bv is de Regeling van Rentmeesters van toepassing

Gijsbert van Sijpveld

heeft in 1985 de opleiding tot rentmeester afgerond aan de Hogere Bosbouw en Cultuurtechnische school, thans bekend als Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein in Velp.

De duurzame instandhouding van familielandgoederen heeft zijn bijzondere interesse.

Na het afronden van zijn opleiding is hij in dienst getreden bij ’t Schoutenhuis. Hij heeft ruime ervaring in het brede werkveld van landgoedbeheer en grondzaken.

Hij kan u o.a. adviseren op het gebied van pachtregelgeving, bos- en natuurbeheer, subsidies (SNL, monumenten), Natuurschoonwet, erfpacht, alsmede aan- en verkoop.

Nederlandse Vereniging van Rentmeesters