Taxaties en waardering

Het vaststellen van de waarde van een onroerende zaak is een expertise van de rentmeester die veel gevraagd wordt.

Taxaties en waardering

De vele waardebegrippen, zoals de vrije verkoopwaarde, verpachte waarde, huurwaarde of successiewaarde, vragen een expertise die op ’t Schoutenhuis ruimschoots aanwezig is.

We zijn gespecialiseerd in het waarderen van landelijk vastgoed als landgoederen, agrarisch vastgoed, bos- en natuurterreinen ten behoeve van verkoop, uitgifte in erfpacht, fiscale doeleinden, scheiding en deling of successie. Ook voor de waardering en advies ten behoeve van de aangifte IB en de inbreng van uw landgoed in een Natuurschoonwet Vennootschap is een deskundig advies met bijbehorende waardebepaling noodzakelijk.

De betreffende rentmeesters zijn daarvoor ingeschreven bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) en VastgoedCert.