Hans Jansens van Gellicum

Hans Jansens van Gellicum

is sinds 1976 verbonden aan ’t Schoutenhuis, tot 2010 als directeur.

Hij is de gewaardeerde nestor van ons kantoor en nog steeds aan ons verbonden als adviseur.

Vanaf eind jaren ’70 is hij verbonden geweest als deskundige bij diverse rechtbanken, op het gebied van pachtrecht, onroerende zaken, ruimtelijke ordening, planschade, agrarische rechtsgebieden, taxaties van onroerend goed, landgoederen, onteigeningsrecht, NSW, etc.
Hans is geregistreerd in het Register Deskundigen Onteigening en Bestuursrechtelijke Schadevergoeding (DOBS).

Naast vele bestuurstaken heeft Hans ook deel uitgemaakt van de Pachtkamer van het Gerechtshof te Arnhem.

Met zijn jarenlange ervaring treedt hij op als adviseur op het gebied van onteigening, bijzondere adviezen over scheiding en deling en bewindvoering.

Deskundigen Onteigening en Bestuursrechtelijke Schadevergoeding