Frits Broekhof

Frits Broekhof

is een allround rentmeester, die na zijn opleiding aan de HBCS te Velp, richting rentmeesterij/bosbouw, in 1975 bij ’t Schoutenhuis in dienst is getreden.

Hij heeft enige tijd gefungeerd als secretaris-penningmeester van de NVR en is NRVT-gecertificeerd taxateur.

Van het begin is hij betrokken bij het (veelzijdig) beheer van landgoederen van particulieren en stichtingen. Hij ziet het tot stand brengen van een gezonde financiële exploitatie, met de toekomstvisie van de eigenaar als uitgangspunt, als eerste vereiste voor de instandhouding van het bezit.

Nederlands Register Vastgoed Taxateurs