Frank Kuiper BBA

Frank Kuiper BBA

Frank heeft vastgoed en makelaardij gestudeerd in Groningen en de rentmeestersopleiding gevolgd aan Hogeschool Larenstein te Velp. Na gewerkt te hebben bij een terreinbeherende organisatie is hij nu als rentmeester verbonden aan 't Schoutenhuis.

Hij is een doelgerichte en betrokken rentmeester en weet met zijn praktische insteek ter plekke zaken te organiseren.

Frank is breed inzetbaar bij het beheer van landgoederen. Met name het gebouwde onroerende goed heeft zijn interesse. Hij heeft ruime ervaring met contracten aangaande huur, pacht, erfpacht en zakelijke rechten.

Nederlandse Vereniging van Rentmeesters