Bos- en Natuurbeheer

Al meer dan 100 jaar voert ’t Schoutenhuis het beheer over landgoederen en buitenplaatsen.

Bos- en natuurbeheer

Het beheer van bos- en natuurterreinen maakt daar vanouds een belangrijk onderdeel van uit.

Deskundigheid op het gebied van bos- en natuurbeheer voor het opstellen van beheervisies behoort daarom tot de basiswerkzaamheden van ons kantoor. Een deskundige exploitatie van de bos- en natuurterreinen geheel naar uw specifieke wensen is bij de rentmeesters vanzelfsprekend.

Naast de exploitatie van bos- en natuurterreinen is kennis van wet- en regelgeving rond de Wet natuurbescherming, Natura 2000 e.d. essentieel. Ook het begeleiden van subsidieaanvragen bij de diverse overheidslichamen zoals in het kader van de SNL, inclusief de daarvoor benodigde certificering, wordt door de rentmeesters op ’t Schoutenhuis verzorgd.